Welkom

Hartelijk welkom op de website van De Hervormde School!

We zijn een protestants christelijke basisschool op reformatorische grondslag en hebben een goede band met de Hersteld Hervormde gemeente van Opheusden.
We willen de leerlingen met liefde en nadruk wijzen op de Heere Jezus, de Goede Herder, Die Zijn leven gaf voor zondaren.
We zijn een gezellige dorpsschool met ongeveer 230 leerlingen verdeeld over negen groepen.
De meeste leerlingen wonen in Opheusden. Ons dorp is bekend om de boomkwekerijen. De leilinde staat daarom in ons logo.
We hebben door ons open toelatingsbeleid een brede achterban.
Elk kind is uniek en heeft recht op onze liefde en zorg. De kinderen verdienen onze volledige inzet. Een goede band en samenwerking met ouders vinden we erg belangrijk.
Ons team bestaat uit 24 personeelsleden. De onderlinge samenwerking is goed en de sfeer veilig.

Onze missie is: "Samen, met de Bijbel open, staan voor: kwaliteit en veiligheid, betrokkenheid, zelfstandigheid, zorg op maat en uitdaging".
De Hervormde School is één van de vijf scholen die deel uitmaakt van Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe (SSBB).