Personeel

I.C. van den Bos
locatiedirecteur
directie@dehervormdeschool.nl

R. Arends
bovenbouwcoördinator,
groepsleerkracht groep 8
rarends@dehervormdeschool.nl

M. Egglij-Welling
groepsleerkracht groep 8
megglij@dehervormdeschool.nl

S. van Leeuwen
groepsleerkracht groep 7
svanleeuwen@dehervormdeschool.nl

J.M. Zaaijer
groepsleerkracht groep 7
mzaaijer@dehervormdeschool.nl

A.J. Boogert
groepsleerkracht groep 6
aboogert@dehervormdeschool.nl

B.W.D. Baan
groepsleerkracht groep 5, ICT-coördinator
sbaan@dehervormdeschool.nl

W. Eijkelboom-Hogendoorn
groepsleerkracht groep 4
whogendoorn@dehervormdeschool.nl

C.I. Maasse
invalkracht
cmaasse@dehervormdeschool.nl

S.M. Henzen
groepsleerkracht groep 4
shenzen@dehervormdeschool.nl

M. van Daalen
groepsleerkracht groep 4
mvandaalen@dehervormdeschool.nl

G.W. Bron
groepsleerkracht groep 3
hbron@dehervormdeschool.nl

M. van Vreeswijk
groepsleerkracht
mvanvreeswijk@dehervormdeschool.nl

G. Nijland
intern begeleider groep 3-8
gnijland@dehervormdeschool.nl

L. Bakker
schaduw intern begeleider / rt-er
lbakker@dehervormdeschool.nl

M.J. Sterk
onderbouwcoördinator, intern begeleider groep 1/2
groepsleerkracht groep 1
msterk@dehervormdeschool.nl

H.C. Mekking
groepsleerkracht groep 2
hmekking@dehervormdeschool.nl

N. van Wendel de Joode
groepsleerkracht groep 2
nvanwendeldejoode@dehervormdeschool.nl

M. Pol.
groepsleerkracht groep 1
mpol@dehervormdeschool.nl

G.J. Hoogenboom
onderwijsassistente
ghoogenboom@dehervormdeschool.nl

P.I. Sterk
onderwijsassistente
isterk@dehervormdeschool.nl

L. Schulp
administratief medewerkster
lschulp@dehervormdeschool.nl

W. van de Bovenkamp
ondersteunend medewerkster